E M R E M E R I C

Book Online

* Please Fill Required Fields *

Hizmetler

Tasarım Çözümleri

 • 3D Konsept ve Avan Proje Oluşturulması
 • Uygulama Proje Üretimi
 • Etüd Çalışmaları ve Müşteri İhtiyaç Analizi
 • Marka Stratejisi Oluşturulması
 • Müşteri Yolculuğu Tasarımı
 • Kurumsal Kimlik Tasarımı

Uygulama Çözümleri

 • Saha Ön Teftişi
 • Bütçelendirme Çalışmaları
 • Proje İş Programı Oluşturulması
 • Uygulama ve Detay Projelendirme
 • Keşif ve Metraj Hazırlanması
 • Süreli Saha Kontrollüğü

Uzmanlık Alanları

 • Otel Tasarımı
 • Mağaza Tasarımı
 • Restoran Tasarımı
 • Konut Tasarımı
 • Eğitim Merkezleri Tasarımı
 • Eğlence Merkezleri Tasarımı
 • Fuar Kurgulama ve Tasarımı
 • Vitrin – Sergi Tasarımı
 • Ürün Tasarımı